ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 19130857

3. Місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 40

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 463-66-79, (044) 463-66-79

5. Електронна поштова адреса: kdemz@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Манойло Галини Венiаминiвни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0143%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроковомприпинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Михайлова Олександра Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 5,0945%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Рожок Артема Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0012%.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТовариства Коваль Василя Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0012%. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТовариства Дмитренко Людмили Воловимирівни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,9%. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Ревізійної комісіїТовариства Волошиної Людмили Романiвни. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства з 20.04.2016 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0143%. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Манойло Галину Венiаминiвну. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0143%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: завідуюча канцелірії.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Михайлова Олександра Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 5,0945%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Рожок Артема Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0012%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора департаменту по маркетингу.

Наглядовою радою Товариства 05.04.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Манойло Галину Венiаминiвну. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 05.04.2017 р. (Протокол від 05.04.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,0143%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: завідуюча канцелярії.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                                Пшеченко О.Г.                                 05.04.2017Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа